Mesela veritabanındaki tablenizde bir GSM alanınız var ve aldığı değer (535)322 27 56 gibi yazılmış diyelim.Bu ifadeyi sms programında kullanacaksınız. Ancak boşluk ve parantezler sorun çıkartacak. Bunu önlemek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.
Kod:
Kod:
var 
teli:string; 
begin 
teli:=qoss.FieldByName('GSM').AsString; 
if teli<>'' then 
begin 
teli:=StringReplace(teli,' ','',[rfReplaceAll]); // boşluk at 
teli:=StringReplace(teli,'(','',[rfReplaceAll]); // sol parantez işareti at 
teli:=StringReplace(teli,')','',[rfReplaceAll]); // sağ parantez işareti at 
end; 
end;
sonuç: 5353222756
artık sms programınız sorun çıkartmaz.